Utylizacja odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne Przez odpady niebezpieczne rozumie się te pozostałości, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo dla środowiska. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.). W związku z powyższym gospodarka i utylizacja odpadów niebezpiecznych wymaga prawidłowego prowadzenia i szczególnej kontroli. Rodzaje odpadów niebezpiecznych wyszczególniono w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923). Różnicuje się je ze względu na kilka grup, wśród których można wyróżnić baterie i akumulatory, oleje, odpady weterynaryjne i medyczne oraz zawierające PCB (polichlorowane bifenyle).

Odpady niebezpieczne to m.in.:

 • biocydy,
 • emulsje,
 • oleje mineralne (np. z obróbki metali),
 • tusze, barwniki, pigmenty, farby i lakiery,
 • żywice, kleje lub spoiwa,
 • środki pirotechniczne,
 • odpady azbestowe,
 • baterie i akumulatory,
 • środki farmaceutyczne,
 • odpady medyczne,
 • ciecze zawierające metale lub związki metali,
 • szlam z płuczek,
 • osady z czyszczeni zbiorników lub urządzeń.

Jak przebiega utylizacja odpadów niebezpiecznych?

Odpady niebezpieczne

Ze względu na szkodliwe związki, które mogą ulatniać się do powietrza lub wody, ważnym etapem jest odpowiednie przechowywanie odpadów niebezpiecznych. Przy doborze metody istotna jest też racjonalna gospodarka odpadami, która polega na maksymalnym wykorzystaniu oraz jednoczesnym ograniczeniu ich szkodliwego oddziaływania na środowisko. Po przeprowadzeniu starannej segregacji można przejść do utylizacji odpadów niebezpiecznych. Pierwszą z metod jest metoda termiczna polegająca na spalaniu w piecu powyżej temperatury 850oC. Pozwala to na zutylizowanie około 90% odpadów niebezpiecznych, przy czym kwestią sporną jest produkcja spalin. Kolejnym sposobem jest autoklawowanie, czyli użycie sterylizatora parowego. Odpady są poddawane wstępnej obróbce, a następnie neutralizowane w temperaturze powyżej 130oC. Dzięki temu stają się nieszkodliwe, co sprawia, że można składować je na zwykłych wysypiskach. Powszechnie stosowaną metodą jest również chemiczna dezynfekcja z zastosowaniem chloru. Niestety chlor również ma szkodliwe działanie na środowisko, dlatego stosowanie tego związku również należy do spornych.

Gwarantujemy, że decydując się na współpracę z EkoEuropa Energy, mogą Państwo liczyć nie tylko na profesjonalne podejście do odbiorów, ale też utylizowanie odpadów niebezpiecznych metodami mającymi jak najmniejszy wpływ na środowisko, a jednocześnie efektywnymi.

Facebook

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na portalu facebook.

face

pojemniki na odpady

Oferujemy pojemniki, które są odporne na przekłucie, konstrukcja otworu wrzutowego umożliwia bezpieczne i wygodne zbieranie odpadów.

Pojemniki na odpady Pojemniki na odpady

ZGŁOŚ ODBIÓR ODPADÓW

Poprzez formularz na stronie możesz w łatwy sposób zgłosić odbiór odpadów.

Nasz adres

EkoEuropa Energy Sp. z o.o.
00-848 Warszawa
ul. Żelazna 59a lok. 1324
Adres do korespondencji:
ul. Ząbkowska 23/25 lok. U-10
03-736 Warszawa
tel. (22) 631 88 97
NIP: 527-26-32-018
REGON: 141749935

e-mail: info@ekoeuropa.pl