Odbiór i utylizacja odpadów medycznych

Odpady medyczne Odpady medyczne [zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.)] to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

W związku z powyższym odpady medyczne to odpady powstające podczas diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej, jednak są to także substancje i przedmioty, które nie spełniają wymagań technicznych, przez co stanowią zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia lub życia ludzi.

Przykłady odpadów medycznych

Wykaz odpadów medycznych, w których zawarte zostały także odpady zakaźne, został zawarty w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. Zostały one podzielone według źródła powstawania i wiele z nich to także odpady weterynaryjne. Są to m.in.:

 • odpady z opieki okołoporodowej,
 • części ciała i organy,
 • pozostałości po żywieniu pacjentów przebywających na oddziałach zakaźnych,
 • narzędzia chirurgiczne oraz ich resztki,
 • materiały zakażone krwią,
 • preparaty biologiczne,
 • kultury laboratoryjne.

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa istotny jest sposób zbierania odpadów medycznych, które muszą trafić do odpowiednich pojemników. Zapewniamy je również w naszej firmie.

Gdzie wytwarzane są odpady medyczne?

Współpracę z firmą zajmującą się odbiorem odpadów medycznych, ich wywozem i utylizacją, muszą nawiązać:

 • przychodnie,,
 • gabinety stomatologiczne,
 • banki krwi,
 • szpitale,
 • laboratoria,
 • salony tatuażu,
 • salony fryzjerskie i kosmetyczne,
 • domy pomocy społecznej

Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów medycznych

Odpady medyczne warszawa

Odpady medyczne nie mogą być ani poddawane odzyskowi, ani składowane na wysypiskach (tylko w określonych przypadkach), ze względu na niebezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt i środowiska. Właśnie dlatego konieczne są odpowiednie sposoby utylizacji odpadów medycznych. Jedną z metod jest tzw. termiczne przekształcanie odpadów. W tym przypadku dochodzi do ich spalenia w odpowiednio wysokiej temperaturze, pozwalającej na pozbycie się toksycznych związków chemicznych i substancji. Kolejną metodą jest przetwarzanie mikrofalowe. Utylizacja odpadów medycznych trwa około 30 minut i polega na oddziaływaniu na nie mikrofalami. Następnym etapem jest pełna dezynfekcja w komorach, w których panuje temperatura powyżej 90oC. Popularna jest również dezynfekcja chemiczna: przedmioty poddawane są działaniu chloru, co powoduje ich unieszkodliwienie. Następnie przeprowadzany jest wywóz odpadów medycznych na wysypisko.

Facebook

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na portalu facebook.

face

pojemniki na odpady

Oferujemy pojemniki, które są odporne na przekłucie, konstrukcja otworu wrzutowego umożliwia bezpieczne i wygodne zbieranie odpadów.

Pojemniki na odpady Pojemniki na odpady

ZGŁOŚ ODBIÓR ODPADÓW

Poprzez formularz na stronie możesz w łatwy sposób zgłosić odbiór odpadów.

Nasz adres

EkoEuropa Energy Sp. z o.o.
00-848 Warszawa
ul. Żelazna 59a lok. 1324
Adres do korespondencji:
ul. Ząbkowska 23/25 lok. U-10
03-736 Warszawa
tel. (22) 631 88 97
NIP: 527-26-32-018
REGON: 141749935

e-mail: info@ekoeuropa.pl